Home Nieuws Wijziging regelgeving ANBI's
Wijziging regelgeving ANBI's

Nieuwe regelgeving voor ANBI’s: neem tijdig actie

Op 28 mei 2013 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen tot aanpassing van de fiscale regelgeving voor ANBI’s en de formaliteiten voor periodieke schenkingen.

Elektronische informatieplicht voor ANBI’s

In de afgelopen jaren zijn er al vele aanpassingen geweest van de wet- en regelgeving voor ANBI’s. Het meest recent zijn de wijzigingen ingaande 2012 als gevolg van de zogenoemde Geefwet. Nu werkt de staatssecretaris een al eerder aangekondigde en aangenomen aanpassing van de regelgeving uit. Dit om de transparantie van ANBI’s te bevorderen. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling uiterlijk 1 juli 2013 in de Staatscourant wordt geplaatst, zodat instellingen in staat worden gesteld om uiterlijk 1 januari 2014 aan de nieuwe voorwaarden te voldoen.

De voorwaarden voor de ANBI-status worden onder andere uitgebreid met een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen de volgende gegevens bekendmaken:
-    de naam van de instelling;
-    het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN);
-    contactgegevens;
-    de doelstelling;
-    een (beknopt) beleidsplan;
-    de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid;
-    een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten, en
-    een financiële verantwoording.

De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken als een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen. Bestaande ANBI’s moeten in elk geval de vereiste informatie over hun laatste volledige boekjaar publiceren.

Neem dus indien nodig tijdig actie om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen!

Notariële akte voor periodieke gift straks niet meer verplicht

Nu zijn periodieke giften aan een ANBI fiscaal aftrekbaar als zij bij notariële akte zijn vastgelegd en een looptijd van minimaal 5 jaar hebben (maar uiterlijk eindigen bij overlijden). Het vastleggen bij notariële akte is straks niet meer verplicht.  De staatssecretaris is voornemens om per 1 januari 2014 het mogelijk te maken om ook periodieke giften die via een schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd, fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst zal hiervoor een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking stellen.31/5/2013

Nieuwe regelgeving voor ANBI’s: neem tijdig actie

Op 28 mei 2013 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen tot aanpassing van de fiscale regelgeving voor ANBI’s en de formaliteiten voor periodieke schenkingen.

Elektronische informatieplicht voor ANBI’s

In de afgelopen jaren zijn er al vele aanpassingen geweest van de wet- en regelgeving voor ANBI’s. Het meest recent zijn de wijzigingen ingaande 2012 als gevolg van de zogenoemde Geefwet. Nu werkt de staatssecretaris een al eerder aangekondigde en aangenomen aanpassing van de regelgeving uit. Dit om de transparantie van ANBI’s te bevorderen. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling uiterlijk 1 juli 2013 in de Staatscourant wordt geplaatst, zodat instellingen in staat worden gesteld om uiterlijk 1 januari 2014 aan de nieuwe voorwaarden te voldoen.
De voorwaarden voor de ANBI-status worden onder andere uitgebreid met een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen de volgende gegevens bekendmaken:
-    de naam van de instelling;
-    het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN);
-    contactgegevens;
-    de doelstelling;
-    een (beknopt) beleidsplan;
-    de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid;
-    een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten, en
-    een financiële verantwoording.

De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken als een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen. Bestaande ANBI’s moeten in elk geval de vereiste informatie over hun laatste volledige boekjaar publiceren.

Neem dus indien nodig tijdig actie om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen!

Notariële akte voor periodieke gift straks niet meer verplicht

Nu zijn periodieke giften aan een ANBI fiscaal aftrekbaar als zij bij notariële akte zijn vastgelegd en een looptijd van minimaal 5 jaar hebben (maar uiterlijk eindigen bij overlijden). Het vastleggen bij notariële akte is straks niet meer verplicht.  De staatssecretaris is voornemens om per 1 januari 2014 het mogelijk te maken om ook periodieke giften die via een schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd, fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst zal hiervoor een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking stellen.31/5/2013