Home Nieuws Prinsjesdag 2014
Prinsjesdag 2014

Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2015 gepresenteerd.

Dit bestond in voorgaande jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen, maar is dit jaar beperkt tot het wetvoorstel Belastingplan 2015. Het Belastingplan 2015 bestaat voornamelijk uit diverse al aangekondigde fiscale maatregelen en staat in het teken van lastenverlichting op arbeid. Waar mogelijk wordt ook een eerste aanzet gegeven voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel.

Toch is het Belastingplan 2015 niet het enige fiscale stuk dat aan de Tweede Kamer is aangeboden. Daarnaast heeft de Tweede Kamer de volgende stukken ontvangen:
-    Wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
-    Brief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’.

Lees hier meer over de voorgestelde fiscale maatregelen. 


18/9/2014